Pieter Vis biografie (Nederlands)

Concertzanger Dr. Hc. (Mus.) Pieter Vis, bas-bariton, is tevens actief
als musicoloog, muziekpublicist, producer en dirigent.

Hij zag het levenslicht 4 jaar na de Tweede Wereldoorlog en wel op 18
mei 1949 te Rotterdam. Hij trad als een ‘bekende Rotterdamse
jongenssopraan’ op in de jaren zestig. Daarnaast soleerde bij het
Rotterdams Jongenskoor van Freek Velders en het Wiener
Sängerknabenchor o.l.v. prof. Hans Gillesberger. Zijn klassieke
zangopleiding kreeg hij van de sopraan Iza Valeton-Maas Geesteranus en
de alt Annie Hermes. Diverse liedinterpretatie- en operacursussen
volgde hij bij de Weense pianist Geza Frid, de zangeres Marie-Cécile
Moerdijk, de bas-baritons Herman Schey, Dietrich Fischer-Dieskau, Ruud
van der Meer en Bernard Kruijsen. Na het behalen van zijn diploma
solozang (1977) won hij enkele eerste prijzen op binnen- en
buitenlandse zangconcoursen. In circa 500 kerkconcerten trad deze
basbariton in de loop van zijn 50-jarige zangersloopbaan op en werd
begeleid door gerenommeerde organisten en pianisten waaronder Flor
Peeters, Piet van Egmond, Feike Asma, Simon C. Jansen, Stoffel van
Viegen en Daniël Wayenberg.

In de Festivals van Vlaanderen, Salzburg en Berliner Festwochen trad
hij als bas-bariton solist op. Naast diverse internationale
erkenningen voor zijn culturele verdiensten kan men ook de bronzen
stadsmedaille van de stad Brugge (België) noemen. Deze werd hem in
1980 verleend o.m. voor zijn muzikale promotie en verzameling van
circa 3000 liederen op teksten van de West-Vlaamse priesterdichter
Guido Gezelle. In 1982 was hem door het comité van de plaatselijke
kerken van Baden-Baden een zilveren penning overhandigd voor zijn
inzet van de geestelijke en klassieke liederen van de
Duits-Nederlandse Joodse componist Wilhelm Rettich. In 1986 verwierf
Pieter Vis voor de uitgave van zijn grammofoonplatencassetten
‘Liederen van meester Emiel Hullebroeck’ de trofee en bronzen penning
van de stad Antwerpen.

In 1988 verleende Dr. Marcel Dingli-Attard de zanger de ere-titel van
Doctor Honoris Causa in Music (International University Foundation,
afd. Marquis Giuseppe Scicluna – Malta; Missouri – USA). In 1990 viel
hem nog een eerbetoon te beurt, namelijk de bronzen Albert Einstein
Medaille voor ‘Vrede en Cultuur’ van het International Academy
Foundation – Malta – New York. De International Biographical Centre
Cambridge England nam hem in 1983 in de annalen op en in 1998 kreeg
hij het diploma en de zilveren medaille ‘Who’s who in Music IBC’. In
1998 mocht de zanger een bronzen erepenning in ontvangst nemen en wel
op de Nationale Koordag van de ‘Vlaamse Culturele Producties’ uit
handen van Schepen van Cultuur (Kapellen) Eric Dillien, voorzitter van
de Algemene Raad van bestuur V.C.P. en die van wijlen de
stichter-erevoorzitter Flor Pirar. De musicus kreeg deze voor diens
‘20-jarige culturele inzet en verdiensten ten bate van het Vlaamse
Volks- en Kunstlied’.

Zowel in 1995 als in 2002 vereerde Einzi Stolz (1908-2004), weduwe van
de operette-componist Robert Stolz, hem de Ehrenurkunde van de
‘Internationale Robert Stolz Gesellschaft Wien’. Als eregast trad
Pieter Vis onder meer in 2006 op ter gelegenheid van Mozarts 250ste
geboortejaar met leden van de Wiener Symphoniker op het jaarlijkse
Wiener Ball onder auspiciën van de ‘Österreichische Wirtschaft und
Kultur’ in Nederland. Tevens soleerde hij met het befaamde Mozart
Ensemble uit Wenen, de violist Hartmut Ometzbergen en Hans Veldhuizen
aan het klavier diverse opera aria’s van Mozart. Bij het 45-jarige
bestaan in 2010 van het Wiener Ball (Österreichische Wirtschaft und
Kultur) was hij opnieuw te gast. Behalve als vocalist en schrijver
organiseerde Pieter Vis in de afgelopen 35 jaar talloze benefiet- en
‘Jong Talentconcerten’ zowel in Nederland als in Vlaanderen. Daarnaast
is hij als freelance programmamaker actief voor o.m. Radio Maria in
the World.

Van hem verschenen in de loop der jaren enkele gedrukte pianowerken,
liederen, koor- en orgelcomposities waarvan er een aantal een eerste
uitvoering beleefde op de internationale concertpodia. De uitvoerders
waren o.a. legendarische pianisten zoals Cor de Groot, Wilhelm Rettich
en Daniël Wayenberg alsook de organisten Simon C. Jansen, Stoffel van
Viegen en Wout van Andel. Ruim 25 lp’s en 30 cd’s verschenen van deze
veelzijdige vocalist.
In de afgelopen halve eeuw zong Pieter Vis in meer dan 600
kerkconcerten, oratoria en liedrecitals en trad hij met grote bijval
op in de volgende operarollen ‘Rigoletto’ – Verdi, ‘Papageno’ – Mozart
en ‘Eisenstein’ – ‘Die Fledermaus’ van Joh. Strauss.
Op de twee laatst verschenen cd-boxen (2008) met geestelijke liederen,
ter gelegenheid van zijn 50-jarige zangersjubileum, volgde in 2009 de
verzameling klassieke en populaire liederen ‘Music is my Life’. Voor
de toekomst staan nog 2 cd-projecten gepland, één met ‘Joodse
Synagogale Gezangen, Volks- en Jiddische liederen’ en de anderen met
Vlaamse toondichters zoals Emiel Hullebroeck, Armand Preud’homme en
René De Clercq. Eind 2012 zal Pieter Vis na 55 jaar, definitief een
punt achter zijn zangersloopbaan zetten. Hij blijft wel actief
dirigeren en organiseren van klassieke concerten en religieuze
muziekfestivals.